Chính sách & Quy định chung

Chính sách & Quy định chung

Tên Miền Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử: Sàn giao dịch TMĐT iSolid.com.vn do Công ty TNHH Thế Giới CAD phát triển với tên miền Sàn giao dịch là: [www.isolid.com.vn] (sau đây gọi tắt là: “Sàn giao dịch TMĐT iSolid”)

Định nghĩa chung:

            Người Bán (Nhà cung cấp): là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ của ISolid bao gồm: tạo lập gian hàng, đăng tin giới thiệu sản phẩm/dịch vụ, và hoặc khuyến mại sản phẩm/dịch vụ.

            Người Mua: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về sản phẩm/dịch vụ được đăng bán trên iSolid. Người Mua bắt buộc đăng ký tài khoản để tham gia giao dịch mua bán.

Thành viên: bao gồm cả Người Bán và Người Mua Thành viên tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch ISolid là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua bán sản phẩm, dịch vụ trên website.

            - Thành viên đăng ký kê khai ban đầu các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản lý sàn TMĐT iSolid chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT iSolid.

            - Khi đăng ký là thành viên của iSolid, thành viên hiểu rằng: Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng.

Thành viên có thể mua sản phẩm, dịch vụ theo đúng giá và quy chuẩn theo đúng cam kết đã công bố trên sàn. Voucher: Vouchers có 1 hình thức phát hành: Voucher bằng Mã Code. Các Vouchers mà thành viên nhận được chỉ có thể sử dụng tại các giao dịch được iSolid xác định. Đối với Voucher bằng Mã Code, thành viên sẽ nhận được Mã Code thông qua Email hoặc trên website. Để sử dụng Mã Code, thành viên sẽ nhập các Mã Code này trong quá trình giao dịch để được hưởng ưu đãi. - Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT iSolid phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch iSolid.

Sản phẩm mới