Quy trình giải quyết tranh chấp

Quy trình giải quyết tranh chấp

Khi phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, Sàn giao dịch TMĐT iSolid khuyến khích giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên để đạt được sự đồng thuận về phương án giải quyết. Nếu hai bên không thể thương lượng với nhau và yêu cầu Sàn giao dịch TMĐT iSolid đứng ra giải quyết vụ việc. Quyết định của Sàn giao dịch TMĐT iSolid là quyết định cuối cùng. Tranh chấp hoặc khiếu nại sẽ được Sàn giao dịch TMĐT iSolid xử lý theo trình tự sau:  

  • Bước 1: Để tạo khiếu nại yêu cầu Trả hàng/Hoàn tiền tới iSolid, người mua cần bấm khiếu nại ngay trong trang “Mua hàng”, mục đơn hàng “Đã thanh toán”. Hệ thống sẽ ghi nhận khiếu nại này của Người Mua. Việc tạo khiếu nại Trả hàng/Hoàn tiền là để Sàn giao dịch TMĐT iSolid tạm giữ khoản tiền hàng cần thanh toán cho Người Bán lại cho đến khi giải quyết xong. Các tranh chấp không phải là khiếu nại Trả hàng/Hoàn tiền có thể được gửi đến cho iSolid qua email support@thegioicad.com hoặc Tổng đài hỗ trợ: 18000070. 
  • Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Sàn giao dịch TMĐT iSolid sẽ tiếp nhận các yêu cầu của người khiếu nại/các bên tranh chấp. iSolid sẽ có biện pháp cụ thể hỗ trợ người khiếu nại/các bên tranh chấp để giải quyết tùy theo tính chất và mức độ của vụ việc.
  • Bước 3: Khiếu nại Trả hàng/Hoàn tiền được xử lý theo Chính Sách Trả Hàng Và Hoàn Tiền của Sàn giao dịch TMĐT iSolid. Đối với các tranh chấp không phải là khiếu nại Trả hàng/Hoàn tiền, Sàn giao dịch TMĐT iSolid yêu cầu các bên tranh chấp cung cấp đầy đủ thông tin/tài liệu liên quan đến vụ việc, và đưa ra hướng giải quyết dựa trên các thông tin/tài liệu thu thập được trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ các thông tin/tài liệu có liên quan đến vụ việc. 
  • Bước 4: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử iSolid sẽ yêu cầu các bên tranh chấp đưa vụ việc ra giải quyết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Sàn giao dịch TMĐT iSolid tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của khách hàng (người tiêu dùng). Các Nhà Bán Hàng trên sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử iSolid cần cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin/tài liệu liên quan đến sản phẩm. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Sản phẩm mới