Mô hình động cơ điện (Electric Motor) - IGES / STEP / STL / DHP - Download

Mô hình động cơ điện (Electric Motor) - IGES / STEP / STL - Download

loading document
Using the mouse to rotate the 3D modeling. In case, you want to zoom in, you can scroll the wheel on the mouse..Drag the model by keeping the right button and move to wherever you intend to go it..
Nhà cung cấp : Thiết Kế Máy
500.000 ₫
Còn trong kho
SKU
Mô hình động cơ điện (Electric Motor) - IGES / STEP / STL
Download Here..
Động cơ điện
Links tải về động cơ điện (*.STL/ *.DHP)
500.000 ₫
Viết nhận xét của riêng bạn
Bạn đang đánh giá:Mô hình động cơ điện (Electric Motor) - IGES / STEP / STL - Download
Xếp hạng của bạn

Sản phẩm mới