Chính sách vận chuyển/giao nhận/cài đặt

Chính sách vận chuyển/giao nhận/cài đặt

Sau khi nhận được đơn hàng từ Người Mua, iSolid sẽ chuyển thông tin đơn hàng đó đến Người Bán và xác nhận hình thức giao dịch.

- Nếu Người Mua đặt đơn hàng "Thanh toán trước qua thẻ tín dụng", Người Bán sẽ tự sắp xếp vận chuyển hàng hóa đến địa chỉ mà Người Mua đã đăng ký mà không sử dụng dịch vụ vận chuyển do iSolid hỗ trợ.

- Nếu hai bên đồng ý sử dụng dịch vụ vận chuyển của iSolid, iSolid sẽ cử đơn vị vận chuyển tới chỗ Người Bán và vận chuyển sản phẩm đó tới địa chỉ đăng ký của Người Mua.

- Thời gian giao hàng được bắt đầu tính từ lúc đơn hàng được Người Bán giao cho đơn vị vận chuyển thành công tới khi đơn vị vận chuyển liên hệ lần đầu tiên với Người Mua để giao hàng. Thời gian giao hàng Thời gian giao hàng cụ thể phụ thuộc vào khoảng cách địa lý giữa Người Mua và Người Bán. Tuy nhiên, iSolid ước tính thời gian chuyển hàng như sau (không kể Chủ nhật, ngày Lễ):

- Trong phạm vi Nội thành Hà Nội/TP Hồ Chí Minh/Đà Nẵng: 1 - 2 ngày

- Hà Nội/TP HCM/Đà Nẵng đến thành phố/thị xã: 2-6 ngày - Hà Nội/TP HCM/Đà Nẵng đến tuyến huyện/xã của các tỉnh khác: 4-5 ngày

- Lưu chuyển giữa các tỉnh thành khác: Từ 4-8 ngày Lưu ý: Một số đơn hàng có thể sẽ vận chuyển lâu hơn do Người Bán hẹn lại lịch lấy hàng lâu hơn dự kiến (12h kể từ khi tạo vận đơn); hoặc Người Mua hẹn giao hàng muộn vì lý do cá nhân. Lưu ý: Một số đơn hàng có thể sẽ vận chuyển lâu hơn do Người Bán Mua ở vùng sâu; vùng xa hoặc hải đảo.

Sản phẩm mới

  1. Ống tiêu chuẩn