Quy định và hình thức thanh toán

Quy định và hình thức thanh toán

1. Quy trình thanh toán giữa Người Mua và Người Bán:

Người Mua và Người Bán có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn phương thức phù hợp:

Cách 1: Thanh toán trực tiếp:

Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;

Bước 2: Người mua đến địa chỉ bán hàng

Bước 3: Người mua thanh toán và nhận hàng;


Cách 2: Thanh toán khi nhận hàng (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi):

Bước 1: Người Mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;

Bước 2: Người Mua đặt đơn hàng trên Sàn giao dịch TMĐT iSolid;

Bước 3: Sàn giao dịch TMĐT iSolid xác nhận thông tin Người Mua và chuyển tới Người Bán;

Bước 4: Người Bán chuyển hàng thông qua Sàn giao dịch TMĐT iSolid;

Bước 5: Người Mua nhận hàng và thanh toán cho Sàn giao dịch TMĐT iSolid;

Bước 6: Sau khi hết thời gian khiếu nại của đơn hàng hoặc Người Mua xác nhận không có khiếu nại, Sàn giao dịch TMĐT iSolid thanh toán tiền hàng cho Người Bán thông qua tài khoản.


Cách 3: Thẻ tín dụng/ thẻ ghi nợ:


ISolid chấp nhận thanh toán thẻ của tất cả các ngân hàng tại Việt Nam với điều kiện phải là thẻ của thương hiệu thẻ Visa hoặc Master Card.

Bước 1: Người Mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;

Bước 2: Người Mua đặt đơn hàng trên Sàn giao dịch TMĐT iSolid;

Bước 3: Người mua thanh toán;

Bước 4: Sàn giao dịch TMĐT iSolid xác nhận thông tin Người Mua và chuyển tới Người Bán;

Bước 5: Người Bán chuyển hàng theo kênh vận chuyển người mua lựa chọn trong đơn hàng: vận chuyển thông qua Sàn giao dịch TMĐT iSolid hoặc Người Mua và Người Bán tự giao nhận;

Bước 6: Người Mua nhận hàng;

Bước 7: Sau khi hết thời gian khiếu nại của đơn hàng hoặc Người Mua xác nhận không có khiếu nại, Sàn giao dịch TMĐT iSolid thanh toán tiền hàng cho Người Bán.

 

2. Quy trình thanh toán giữa Người Bán và Ban QL Sàn giao dịch:

Cách 1: Thanh toán khi nhận hàng (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi):

Bước 1: Sàn giao dịch TMĐT iSolid xác nhận thông tin Người Mua và chuyển tới Người Bán;

Bước 2: Người Bán chuyển hàng thông qua Sàn giao dịch TMĐT iSolid;

Bước 3: Người Mua nhận hàng và thanh toán cho Sàn giao dịch TMĐT iSolid;

Bước 4: Sau khi hết thời gian khiếu nại của đơn hàng hoặc Người Mua xác nhận không có khiếu nại, Sàn giao dịch TMĐT iSolid kiểm tra thông tin trên hệ thống và thanh toán tiền hàng cho Người Bán thông qua tài khoản.

Cách 2: Thẻ tín dụng/ thẻ ghi nợ (Visa hoặc Master Card):

Bước 1: Người Mua đặt đơn hàng trên Sàn giao dịch TMĐT iSolid iSolid;

Bước 2: Người mua thanh toán;

Bước 3: ISolid xác nhận thông tin Người Mua và chuyển tới Người Bán;

Bước 4: Người Bán chuyển hàng theo kênh vận chuyển người mua lựa chọn trong đơn hàng: vận chuyển thông qua Sàn giao dịch TMĐT iSolid hoặc Người Mua và Người Bán tự giao nhận;

Bước 5: Người Mua nhận hàng;

Bước 6: Sau khi hết thời gian khiếu nại của đơn hàng hoặc Người Mua xác nhận không có khiếu nại, Sàn giao dịch TMĐT iSolid kiểm tra thông tin trên hệ thống và thanh toán tiền hàng cho Người Bán.

Sản phẩm mới